01

 

2.1

จิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

  นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว ร่วม...

รายละเอียด

ส่งมอบดอกดาวเรืองให้กับอำเภอย่านตาขาวใช้ในพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส่งมอบดอกดาวเรืองให้กับอำเภอย่านตาขาวใช้ในพิธ...

รายละเอียด

มอบตะแกรงขยะรีไซเคิลให้แก่ตัวแทนร้านค้าในชุมชนตำบลนาชุมเห็ด

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ดและน....

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

2.2


ดูทั้งหมด

2.1

กำลังดู 1 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

กำลังดู 1 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

หน่วยงานอื่นๆ

banner-5689   banner-5686      banner-5685   banner-5682 banner-5681  banner-5680  banner-5679  banner-5678 Protect The King กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง สำนักงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง