01

 

2.1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

   ...

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนเพื่อบริโภคและสร้างอัตลักษณ์ตำบลนาชุมเห็ด

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด จั...

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจ...

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

2.2


ดูทั้งหมด

2.1

กำลังดู 1 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

กำลังดู 1 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

หน่วยงานอื่นๆ