2.1

ประชุมชี้แจง ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่...

รายละเอียด

คัดเลือกครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความยากจนหรือกำพร้าบิดามารดา เพื่อขอรับเงินความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ลง...

รายละเอียด

ส่งมอบหีบบัตรคะแนนและอุปกรณ์ หลังเลือกตั้งเสร็จ

...

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

2.2


ดูทั้งหมด

2.1

กำลังดู 1 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

กำลังดู 1 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

หน่วยงานอื่นๆ