01

 

2.1

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาชุมเห็ด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคการแพร่ระบาดของโรคติด ต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

...

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ได...

รายละเอียด

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

รายละเอียด

ดูทั้งหมด

2.2


ดูทั้งหมด

2.1

กำลังดู 3 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)

กำลังดู 3 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)

หน่วยงานอื่นๆ

kamkuanwai-1

banner-5680 banner-5689banner-5678 banner-5682 banner-5685 banner-5686 banner-5687 banner-5681 banner-5679 banner-5683