อาชีพ

           เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอื่นๆ ดังนี้

– อาชีพทำสวนยาง                            15%

– อาชีพทำสวนผลไม้                          20%

– อาชีพข้าราชการและค้าขาย                0%

– อาชีพรับจ้าง                                     5%

 

พาณิชยกรรมและบริการ

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จำนวน/แห่ง
– ร้านขายอาหารตามสั่ง 5
– ร้านขายของชำ 66
– เสารับ-ส่ง สัญญาณโทรศัพท์ 4
– โรงงานผลิตน้ำดื่ม 2
– โรงเรือนเลี้ยงไก่ 2
– ร้านเสริมสวย 2
– ร้านซ่อมรถยนต์ 2
– ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 7
– คาร์แคร์ล้างรถ 1
– ปั้มน้ำมัน 1
– ร้านรับทำเหล็ก 1
– โรงเรือนเลี้ยงสุกร 5
– ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1
– โรงรมยาง 1
– ร้านรับทำอลูมิเนียม 1
– ร้านขายรถยนต์ 1
– ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 2
– ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 1
– โรงเลื่อยไม้ 1
– ร้านคาราโอเกะ 1
– ร้านอินเตอร์เน็ต 1
– คลินิกขายยา 1
– ลานรับซื้อไม้ยาง 1