ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด
ที่อยู่ : เลขที่ 38/3 หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
โทรศัพท์ : 0-7529-0751
โทรสาร : 0-75290-0750
อีเมล์ : nachumhet@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน