ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต นาชุมเห็ด ประจำปี 2559