โครงการตรวจวัดสายตา ฟรี เพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

Posted by:

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายอนุ  ชูเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เข้าร่วม”โครงการตรวจวัดสายตา ฟรี เพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป” โดยศูนย์ยิ่งเจริญแว่นตากรุงเทพฯ พระราม 2 ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อตรวจวัดสายตาฟรีและบริการตัดแว่นตาในโครงการราคาพิเศษ รวมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลนาชุมเห็ด ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

0

About the Author: