งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2564

Posted by:

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดได้ร่วมสนับสนุนบริจาคของขวัญของรางวัล สำหรับการจับฉลากรางวัลให้กับคนพิการที่ลงทะเบียนร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2564

 

0

About the Author: