วันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายอนุ ชูเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด นำพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.นาชุมเห็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยการปลูกต้นทองอุไร และเก็บขยะสองข้างถนนสาย ต้นธง- ไทรงาม ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย

Posted by:

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.
นายอนุ ชูเนตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด นำพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.นาชุมเห็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยการปลูกต้นทองอุไร และเก็บขยะสองข้างถนนสาย ต้นธง- ไทรงาม ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย
 
0

About the Author: