ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

Posted by:

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (เดือน มกราคม -มีนาคม 2565

0

About the Author: