ภูผาเมฆ

Posted by:

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัด ตรัง หรือชาวบ้านเรียกกันว่า (เขาล้อน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ค้นพบ ภูมิอากาศลักษณะคล้ายกับภูกระดึงของจังหวัดเลย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีพืชพรรณไม้หลากหลายชนิด มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ของขบวนการคอมมิวนิสต์ในอดีต บนยอดเขาสามารถมองเห็นรอบตัวทั้งเขตพื้นที่ฝั่งพัทลุงจนถึงทะเลน้อยและ ทะเลสาบสงขลา ส่วนฝั่งจังหวัดตรังมองเห็นทะเลอันดามัน และเกาะแก่งต่าง ๆ ของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลได้อย่างชัดเจน

สำหรับ การเดินทางขึ้นภูผาเมฆ ใช้เส้นทางเดินเท้า ประมาณ 8 ชั่วโมง ระหว่างทางจะพบป่าไม้นานาพันธุ์ มูลสมเสร็จ และแม่คะนิ้ง (คล้ายกับภูกระดึง จังหวัดเลย) เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บริการนำเที่ยวโดยกลุ่มรักษ์สายรุ้ง ติดต่อได้ที่นายโฮฬาร สงพิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เบอร์โทรศัพท์ 084-840-2686

0

About the Author:

Add a Comment