คัดเลือกครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความยากจนหรือกำพร้าบิดามารดา เพื่อขอรับเงินความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ลงพื้นที่สำรวจและคัดเลือกครอบครัวของเด็กที่ประสบปัญหาความยากจนหรือกำพร้าบิดามารดา เพื่อขอรับเงินความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวความยากจนยาวชน เพื่อเข้าร่วมการพิจาณาคัดเลือกสรรงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง


0

About the Author: