ภูผาหมอก

Posted by:

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตำบลนาชุมเห็ด อยู่กลางป่าใหญ่สูงเสียดฟ้า สัมผัสความหนาวเย็นท่ามกลางไอหมอก ย้อนรอยอดีตกับรอยสลักหิน ยอดเขาหลักที่ระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล สำหรับการเดินทางขึ้นภูผาหมอก ใช้เส้นทางเดินเท้า สองข้างทางจะผ่านหุบเขา ผ่านน้ำตก ผ่านป่าหนาทึบตลอดระยะทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางจะพบกับน้ำตกสายนารี ซึ่งมี 9 ชั้นที่ปกคลุมไปด้วยกล้วยไม้รองเท้านารี ซึ่งจะเป็นจุดพักกลางวันพอดีเหมาะสำหรับผู้สนใจธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผู้ที่สนใจจะเดินทาง สามารถติดต่อกลุ่มรักษ์ดินภูผาหมอก ซึ่งมีนายหนูอิ่ม ปานนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เบอร์โทรศัพท์ 085-478-1044 มีบริการลูกหาบพร้อมบริการ

0

About the Author:

Add a Comment