ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by:

วันนี้ 4 พ.ย. 2564 เจ้าหน้าที่อบต.นาชุมเห็ด ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8

0

About the Author: