โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

Posted by:

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

เป็นโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานชุมชนตำบลนาชุมเห็ด ซึ่งก่อสร้างในพื้นที่
คลองลำพิกุล หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด ได้รับงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างโดย
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน งบประมาณ 12,000,000 บาท
และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
จะมอบโอนโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่ฝ่ายผลิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

0

About the Author:

Add a Comment