กิจกรรมสตรีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลนาชุมเห็ด จัดกิจกรรมสตรีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สามัคคีกันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

 

0

About the Author:

Add a Comment