สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด หมู่ที่ 9 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

Posted by:

รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหิน-ทุ่งแขวก (ตอน 2) หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

รายละเอียอดเพิ่มเติม : save-file ดาวน์โหลดเอกสาร

0

About the Author:

Add a Comment