กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาชุมเห็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยจัดกิจกรรมพัฒนา ๒ ข้างถนนสายหน้าวัดลำพิกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

0

About the Author:

Add a Comment