โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ“1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถนนสายต้นธง – ไทรงาม หมู่ที่ 1,6,9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

0

About the Author:

Add a Comment