ประชุมกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน กันยายน 2563

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด จัดประชุมกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือน กันยายน 2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

0

About the Author:

Add a Comment