การประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนภายในตำบลนาชุมเห็ด เพื่อขับเคลื่อน “ตำบลสร้างสุข สู่ตรังเมืองแห่งความสุข”

Posted by:

01 รายงานการประชุมการบูรณาการ ต.ค. 2562

02 รายงานการประชุมการบูรณาการ พ.ย. 2562

03 รายงานการประชุมการบูรณาการ ธ.ค. 2562

04 รายงานการประชุมการบูรณาการ ม.ค. 2563

05 รายงานการประชุมการบูรณาการ ก.พ. 2563

0

About the Author:

Add a Comment