ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

Posted by:

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2559 และร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ใหญ่หนูอิ่ม ปานนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว

0

About the Author:

Add a Comment