โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ (เนื่องในวันโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒)

Posted by:

อบต.นาชุมเห็ดร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
(เนื่องในวันโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒) โดยการตัดหญ้า-ตัดแต่งกิ่งต้นไม้สองข้างทางถนนสายต้นธง-ไทรงาม หมู่ที่ 1, 2, 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาธิคุณ ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

DSC04200 DSC04226 DSC04229 DSC04238 DSC04256 DSC04249

 

0

About the Author:

Add a Comment