โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัตรัง นำโดยนางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ดร่วมกับ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันพระ หิ้วปิ่นโต แต่งไทย ไปใส่บาตร”  และกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ณ วัดควนนิมิตศิลา หมู่ที่ 2  ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0021o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0004 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0024_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0026_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0027_0o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0041_0

o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0050 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0052 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0056_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0057

o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0064_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0067_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0070 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0075_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0076_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0079_0

0

About the Author:

Add a Comment