หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ตรัง

Posted by:

จัดกิจกรรมให้บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ        การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้ง ชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการ และการบริการจากหน่วยราชการต่าง ๆ

DSC02199 DSC02201 DSC02205 DSC02206 DSC02219 DSC02235 DSC02242 DSC02245 DSC02246 DSC02247

 

0

About the Author:

Add a Comment