โครงการเพิ่มสมรรถะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ วิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

Posted by:

โครงการเพิ่มสมรรถะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ วิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒      ประเภทพื้นที่ โรงเรียนพลังงานชุมชน สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง  กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (นครศรีธรรมราช)  ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

DSC01287 DSC01288 DSC01292 DSC01294 DSC01298 DSC01301 DSC01304 DSC01308 DSC01318 DSC01320 DSC01322 DSC01325

0

About the Author:

Add a Comment