โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน ประจำปี 2561

(ภายใต้กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดวาตภัย อุทกกภัยน้ำป่าไหลหลากและอัคคีภัย)

DSC08297 DSC08300 DSC08343 DSC08380 DSC08399 DSC08413 DSC08419 DSC08430 DSC08440 DSC08457

0

About the Author:

Add a Comment