จิตอาสาตำบลนาชุมเห็ดร่วมกันเก็บขยะถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไทรงาม

Posted by:

จิตอาสาตำบลนาชุมเห็ดร่วมกันเก็บขยะถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

DSC09170DSC09134 DSC09137 DSC09145 DSC09147 DSC09149 DSC09154 DSC09155 DSC09164 DSC09167

0

About the Author:

Add a Comment