ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรืองการเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสากลมเรียว สูง 9 เมตร หมู่ที่ 3 , 6 , 9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ม.3,6,9

0

About the Author:

Add a Comment