ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมริมถนน สายลำบอน – ลำขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ก่อสร้างกำแพงหมู่ 8

0

About the Author:

Add a Comment