เสวนาการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดการขยะโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Posted by:

อบต.นาชุมเห็ดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังและสถานีโทรทัศน์ NBT ตรัง จัดประชุมและเสวนาการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดการขยะโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง

09 10 DSC03712 DSC03727 DSC03733 DSC00680 DSC00685

0

About the Author:

Add a Comment