โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมปล่อยกุ้งลงสู่แคลองไทรงาม)

Posted by:

20DSC02885 DSC02874 DSC02909 21 03 DSC02798 24

อบต.นาชุมเห็ดจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอย่านตาขาว ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครูนักเรียน อปพร. อสม.และประชาชนร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งลงสู่คลองบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

0

About the Author:

Add a Comment