รางวัลสุดยอดคนพลังงาน สาขา อปท.จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยมและสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม

Posted by:

DSC03969 DSC03976 DSC03926 DSC03919 DSC03917 DSC03891

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ดและนายหนูอิ่ม ปานนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด รับรางวัลสุดยอดคนพลังงาน สาขา อปท.จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยมและสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ในงานมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน ภาคใต้ และมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน สร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

0

About the Author: