โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2560 บ้านลำขนุน หมู่ที่ 8 อบต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

DSCF764802 DSC05348 DSCF7663 DSC05362 DSC05360

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ดรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2560 บ้านลำขนุน หมู่ที่ 8 อบต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

0

About the Author:

Add a Comment