ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสากลมเกลียว สูง 9.00 เมตร หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

37 ประกาศอบต.นาชุมเห็ด โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเสากลมเรียว

0

About the Author:

Add a Comment