ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

Posted by:

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 3 พค 64

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

Posted by:

ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

Posted by:

ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

Posted by:

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายนกขุ้ม -นบลำบอน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายนกขุ้ม -นบลำบอน ม.1,8

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)_

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Posted by:

สขร.1 (เดือนพฤศจิกายน 2563)

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

Posted by:

สขร.1 (เดือนตุลาคม 2563)

0
Page 1 of 4 1234