กิจกรรมโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน มิถุนายน 2564

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ“1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถนนสายต้นธง – ไทรงาม หมู่ที่ 1,6,9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้สวยงามเรียบร้อยตามความรับผิดชอบ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

 

 

 

 

 

0

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาชุมเห็ด และจิตอาสาพระราชทานของตำบลนาชุมเห็ด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ นบลำบอน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ นบลำบอน

 

0

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาชุมเห็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยจัดกิจกรรมพัฒนา ๒ ข้างถนนสายหน้าวัดลำพิกุล หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

0

โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ“1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถนนสายต้นธง – ไทรงาม หมู่ที่ 1,6,9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 

0

กิจกรรมโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ“1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือนมกราคม 2564

0

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม “ การส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)”

Posted by:

0

กิจกรรมโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ “1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน ตุลาคม 2563

   

 

0
Page 1 of 14 12345...»