กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาชุมเห็ด และจิตอาสาพระราชทานของตำบลนาชุมเห็ด ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ นบลำบอน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ นบลำบอน

 

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Posted by:

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์ฯ001

0

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

รายงานผลการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ฯ จังหวัดตรัง

0
Page 1 of 3 123