เสวนาการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดการขยะโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Posted by:

อบต.นาชุมเห็ดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังและสถานีโทรทัศน์ NBT ตรัง จัดประชุมและเสวนาการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดการขยะโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง

09 10 DSC03712 DSC03727 DSC03733 DSC00680 DSC00685

0

การจัดการขยะและการปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะอบต.นาชุมเห็ด

Posted by:

การคัดแยกขยะเป็นวิธีที่สำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะลง โดยที่ อบต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะ

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

Posted by:

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2560

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

Posted by:

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560

0
Page 64 of 66 «...4050606263646566