ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดเสากลมเรียว สูง 9 เมตร ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

37รวมไฟล์ PDF_merged (5)

0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ สองข้างทาง)

Posted by:

DSC03031 DSC03027 DSC02960 DSC02969 DSC03015 DSC03007 DSC03013 DSC02969

อบต.นาชุมเห็ดร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.และประชาชน ตำบลนาชุมเห็ดร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ สองข้างทางถนนสายต้นธง-ไทรงาม หมู่ที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมปล่อยกุ้งลงสู่แคลองไทรงาม)

Posted by:

20DSC02885 DSC02874 DSC02909 21 03 DSC02798 24

อบต.นาชุมเห็ดจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอย่านตาขาว ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครูนักเรียน อปพร. อสม.และประชาชนร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งลงสู่คลองบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

0

กิจกรรมเก็บขยะข้างทางถนนสายกรงไหน-หนองเป็ด

Posted by:

72940 72942 DSC00756 DSC00777 72933 DSC00776 DSC00769

อบต.นาชุมเห็ดร่วมกับรร.บ้านไทรงามและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ประชาชนร่วมมือกันเก็บขยะข้างถนนสายกรงไหน-หนองเป็ด หมู่ที่ 1ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เพื่อสร้างความสามัคคีและรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 

 

0
Page 63 of 66 «...4050606162636465...»