ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

Posted by:

การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ขยายระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

Posted by:

ขยายระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

Posted by:

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2560

0

รางวัลสุดยอดคนพลังงาน สาขา อปท.จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยมและสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม

Posted by:

DSC03969 DSC03976 DSC03926 DSC03919 DSC03917 DSC03891

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ดและนายหนูอิ่ม ปานนิล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด รับรางวัลสุดยอดคนพลังงาน สาขา อปท.จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยมและสาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ในงานมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงาน ภาคใต้ และมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน สร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสากลมเกลียว สูง 9.00 เมตร หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

37 ประกาศอบต.นาชุมเห็ด โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเสากลมเรียว

0
Page 62 of 66 «...3040506061626364...»