โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (กิจกรรมปล่อยกุ้งลงสู่แคลองไทรงาม)

Posted by:

20DSC02885 DSC02874 DSC02909 21 03 DSC02798 24

อบต.นาชุมเห็ดจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอย่านตาขาว ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครูนักเรียน อปพร. อสม.และประชาชนร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งลงสู่คลองบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

0

กิจกรรมเก็บขยะข้างทางถนนสายกรงไหน-หนองเป็ด

Posted by:

72940 72942 DSC00756 DSC00777 72933 DSC00776 DSC00769

อบต.นาชุมเห็ดร่วมกับรร.บ้านไทรงามและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ประชาชนร่วมมือกันเก็บขยะข้างถนนสายกรงไหน-หนองเป็ด หมู่ที่ 1ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เพื่อสร้างความสามัคคีและรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 

 

0

เสวนาการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดการขยะโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Posted by:

อบต.นาชุมเห็ดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรังและสถานีโทรทัศน์ NBT ตรัง จัดประชุมและเสวนาการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมกระตุ้นให้ชุมชนร่วมกันจัดการขยะโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง

09 10 DSC03712 DSC03727 DSC03733 DSC00680 DSC00685

0

การจัดการขยะและการปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะอบต.นาชุมเห็ด

Posted by:

การคัดแยกขยะเป็นวิธีที่สำคัญในการช่วยลดปัญหาขยะลง โดยที่ อบต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะ

0
Page 61 of 64 «...3040505960616263...»