ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ ตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองในเขตพื้นที่ตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็กฯ

0

ประกาศสภา อบต.นาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2561

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินและถมดินเพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปาภูเขา ม.3,6,9

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินและถมดินเพื่อซ่อมแซมท่อเมนประปา

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร ตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวัสำคัญต่างๆ

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต้นรวงผึ้งและต้นทองออุไร

0

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต. นาชุมเห็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561

0

จิตอาสาตำบลนาชุมเห็ดร่วมกันเก็บขยะถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไทรงาม

Posted by:

จิตอาสาตำบลนาชุมเห็ดร่วมกันเก็บขยะถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

DSC09170DSC09134 DSC09137 DSC09145 DSC09147 DSC09149 DSC09154 DSC09155 DSC09164 DSC09167

0

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. นาชุมเห็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561

0

กิจกรรมการปลูกป่าต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Posted by:

กิจกรรมการปลูกป่าต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับ

          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาค  จังหวัดตรัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

DSC08911 DSC09025 DSC09081 DSC09094 DSC09126159153 159175 159178

0

ประกาศสภา อบต.นาชุมเห็ด เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561

0
Page 50 of 66 «...2030404849505152...»