ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562

0

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

Posted by:

ประกาศสภา อบต. นาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 – เดือน มีนาคม 2562)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562)

0

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัตรัง นำโดยนางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ดร่วมกับ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันพระ หิ้วปิ่นโต แต่งไทย ไปใส่บาตร”  และกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม ณ วัดควนนิมิตศิลา หมู่ที่ 2  ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0021o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0004 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0024_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0026_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0027_0o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0041_0

o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0050 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0052 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0056_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0057

o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0064_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0067_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0070 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0075_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0076_0 o66afc400d40d5b8067b00354c22c0c90_38451448_๑๙๐๓๒๙_0079_0

0

โครงการแข่งขันกีฬา “ต้านยาเสพติด” อบต.นาชุมเห็ดคัพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22

Posted by:

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ด เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “ต้านยาเสพติด” อบต.นาชุมเห็ดคัพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22 โดยมีนักกีฬาหมู่แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ สนามกีฬาอบต.นาชุมเห็ด

DSC02298 DSC02306 DSC02316 DSC02322 DSC02268 DSC02277 DSC02281 DSC02288 DSC022913

0
Page 40 of 66 «...1020303839404142...»