แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

Posted by:

เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต002

0

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

Posted by:

ข้อมูลเชิงสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด002 (1)

0

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565

Posted by:

เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต002

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายนกขุ้ม -นบลำบอน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายนกขุ้ม -นบลำบอน ม.1,8

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหัวช้าง – ลำบอน หมู่ที่ ๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

ประกาศสภา อบตนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบตสมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2564002

0
Page 4 of 64 «...23456...»