ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทรงาม – แพงยา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไทรงาม-แพงยา

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.นาชุมเห็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

Posted by:

ประกาศสภา อบต.เรื่องรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

Posted by:

ประกาศ อบต. รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

0

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบนบลำบอน หมู่ที่ 1,2,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ราคากลาง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบนบลำบอน หมู่ที่ ๑,๒,๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ไฟล์ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทอนพลา – หนองเตย หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกวดถนนทอนพลาน001

0
Page 30 of 66 «...10202829303132...»