การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564

Posted by:

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต

0

Posted by:

ประกาศ…..
เนื่องจากสถานะการณ์โควิดระลอกใหม่ที่ได้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่อบต.นาชุมเห็ดจึงขอความร่วมมือทุกท่านเฝ้าระวัง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นใช้เจลล้างมือ
สำหรับผู้มาติดต่อราชการกรุณาสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งด้วยค่ะ
อบต.นาชุมเห็ด

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณธชนิดเสากลมเรียว สูง ๙.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙ (บริเวณถนนสายต้นธง – ไทรงาม) ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสากลมเรียว สูง 9.00 ม.9

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

Posted by:

ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

Posted by:

ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

Posted by:

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายนกขุ้ม – นบลำบอน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายท้ายนกขุ้ม – นบลำบอน ม.1,8

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสาหลมเรียว สูง ๙.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๙ ( บริเวณถนนสายต้นธง – ไทรงาม) ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสากลมเรียว สูง 9.00 เมตร ม.9

0
Page 3 of 64 12345...»