ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

Posted by:

OR code แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียง

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง

ทาง https://www.ect.go.th/trang/ewt_dl_link.php?nid=958&filename=index

0

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

เรื่อง  กำหนดจำนวน  หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

0

ตัวอย่างกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

ตัวอย่างกรอกใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

 

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

Posted by:

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

0
Page 1 of 75 12345...»