โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีพ.ศ. 2562

Posted by:

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ 3 ท่าน ได้แก่ นางพรทิพย์ ซุ่นอื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง นางเอมอร ชะหนู ผอ.รพ.สต.ตำบลบ้านไสนายขัน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง และนายขจรพล พูลพงศ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ให้ความรู้ด้านต่างๆๆในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในตำบลนาชุมเห็ด 6 โรงเรียน เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนสร้างภูมิต้านทานและลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากยาเสพติด

DSC07835 DSC07843 DSC07863 DSC07885 DSC07893 DSC07908 DSC07917 DSC07918 DSC07920

 

0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย ประจำปี 2562

Posted by:

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยมีวิทยากรทีมงานจากหน่วยกู้ภัยย่านตาขาว และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก อบต.เกาะเปียะ , อบต.โพรงจระเข้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจากโรงเรียนบ้านไทรงามและโรงเรียนวัดหนองเป็ด อสม.หมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่อบต. และอปพร.ตำบลนาชุมเห็ด

DSC07470 DSC07514 DSC07554 DSC07565 DSC07580 DSC07606 DSC07648 DSC07716 DSC07728 DSC07735 DSC07777DSC07626

 

0

รายงานการประชุมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Posted by:

03 รายงานการประชุมการบูรณาการ ธ.ค. 2561 04 รายงานการประชุมการบูรณาการ ม.ค. 2562 05 รายงานการประชุมการบูรณาการ ก.พ. 2562 06 รายงานการประชุมการบูรณาการ มี.ค. 2562 07 รายงานการประชุมการบูรณาการ เม.ย. 2562 08 รายงานการประชุมการบูรณาการ พ.ค. 2562

0

รายงานผลการควบคุมภายใน

Posted by:

ควบคุมภายใน075 ควบคุมภายใน076 ควบคุมภายใน077 ควบคุมภายใน078 ควบคุมภายใน079 ควบคุมภายใน080 ควบคุมภายใน081 ควบคุมภายใน082 ควบคุมภายใน083 ควบคุมภายใน084 ควบคุมภายใน085 ควบคุมภายใน086 ควบคุมภายใน087 ควบคุมภายใน088 ควบคุมภายใน089 ควบคุมภายใน090 ควบคุมภายใน091

0
Page 1 of 30 12345...»