ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสากลมเกลียว สูง 9.00 เมตร หมู่ที่ 1-9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

37 ประกาศอบต.นาชุมเห็ด โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดเสากลมเรียว

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดเสากลมเรียว สูง 9 เมตร ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

37รวมไฟล์ PDF_merged (5)

0