กิจกรรมโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำเดือน มิถุนายน 2564

Posted by:

กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ“1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถนนสายต้นธง – ไทรงาม หมู่ที่ 1,6,9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้สวยงามเรียบร้อยตามความรับผิดชอบ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

 

 

 

 

 

0

ความรู้การเฝ้าระวังโรคไข้เลือกออกและการดูแลตนเองจากโรคโควิด-19

Posted by:

ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกและการดูแลตนเองจากโรคโควิด-19

อย่าลืมระวังดูแลตนเองและคนในครอบครัวจากโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะ …

เข้าสู่ฤดูฝนหลายคนคงได้ยินข่าว “โรคไข้เลือดออก” โรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกี่ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งต้องบอกว่าโรคนี้อันตรายถึงชีวิตถ้าได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที แต่คุณป้องกันได้ด้วยการช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหาหะร้ายนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนกันนะคะ เช็คอาการสัญญาณอันตราย “ไข้เลือดออก”
ผู้ป่วยไข้เลือดออกจะแสดงอาการ คือ มีไข้สูง 38.5 – 41 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-7 วัน มีอาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีจุดเลือดตามตัว หากอาการรุนแรงจะเหงื่อออก มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว อาจถึงกับช็อกแล้วเสียชีวิตได้ สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือ “ไข้เริ่มลดลง”

ข้อควรระวังและการป้องกัน “โรคไข้เลือดออก”
1.สำรวจบ้านหรือรอบบ้าน ไม่ให้มีน้ำขังแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

2.เมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้กลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอาการอีกครั้ง

3.อาการจะแสดงชัดเจนในวันที่ 3 และ 4 ในระยะนี้ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์

การดูแลเมื่อป่วยไข้เลือดออก
1.ทานยาลดไข้ (ห้ามใช้แอสไพริน)

2.ดื่มน้ำมากๆ โดยดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่แทนน้ำเปล่า

3.ดูอาการอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอาการปวดท้องกระสับกระส่าย คลื่นไส้ อาเจียน มือเท้าเย็น ควรพบแพทย์ทันที

ด้วยความปราถนาดีจาก อบต. นาชุมเห็ด

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไทรงาม – แพงยา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศผู้ชนะ

0

ประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนรับวัคซีน

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้สนใจ ลงทะเบียนรับวัคซีน/ สอบถามข้อมูลการรับวัคซีน ผ่านแอพพลิเคชั่น ‘หมอพร้อม’ หรือ อสม. หรือ รพสต ใกล้บ้านค่ะ

0

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

Posted by:

ด้วยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาซน) หรือ พกฉ. ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ คณะครู นักเรียน ร่วมสีบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีโอกาสเรียนรู้วิถีเกษตรไทย วิถีธรรมชาติ เห็นคุณค่า ความสำคัญ เกิดความรักความผูกพันกับวิถีเกษตรไทย ซึ่ง พกฉ. ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๓ หลักสูตร บริการในรูปแบบทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน ค่ายการเรียนรู้ การฝึกอบรม ผ่านกิจกรรมนำชมฐานจัดแสดงและฐานฝึกปฏิบัติในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ตลอดจนให้บริการห้องพัก ห้องประชุม ห้องสัมมนา บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ รายละเอียดสามารถเข้าชมเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th

0
Page 1 of 66 12345...»