การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด

Posted by:

วันที่ 28 มกราคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 และสถานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 รวมถึงการพิจารณาโครงการตามแผนสุขภาพตำบลนาชุมเห็ด ประจำปี 2564

0

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาชุมเห็ด ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564

Posted by:

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต

0

Posted by:

ประกาศ…..
เนื่องจากสถานะการณ์โควิดระลอกใหม่ที่ได้มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่อบต.นาชุมเห็ดจึงขอความร่วมมือทุกท่านเฝ้าระวัง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นใช้เจลล้างมือ
สำหรับผู้มาติดต่อราชการกรุณาสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งด้วยค่ะ
อบต.นาชุมเห็ด

0

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

Posted by:

เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต002

0

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

Posted by:

ข้อมูลเชิงสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด002 (1)

0
Page 1 of 61 12345...»