ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.นาชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ  2563 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน ม.ค. 2562

ราชื่อเด็กรับทุน010

ราชื่อเด็กรับทุน011

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของอบต.ประจำเดือน มค. 2562

ราชื่อเด็กรับทุน011

ราชื่อเด็กรับทุน010

0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ภายใต้กิจกรรม” การฝึกอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า” ระหว่างวันที่ 25 กรฎาคม – 26 กรฎาคม 2561

Posted by:

1 345 107986

0

ขอเชิญร่วมสมัครวิ่ง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิ่ง Super mini marathon ตรัง “ วิ่งรับลมหนาวสายรุ้ง ชมทุ่งดอกชุมเห็ด” ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ นบลำบอน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

123345678

0

ช่วยเหลือประชาชนมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ผลกระทบน้ำท่วม

Posted by:

นายสายัณห์ ชูคง  รองนายกอบต.นาชุมเห็ด พร้อมด้วยนายกรณ์ จันทร์พุ่ม กำนันตำบลนาชุมเห็ด  นายบุญชอบ  ทองโอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ช่วยเหลือประชาชนมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลนาชุมเห็ด

472467 472468 472471 20190218_๑๙๐๒๑๘_0004 20190218_๑๙๐๒๑๘_0008 20190218_๑๙๐๒๑๘_0011 20190218_๑๙๐๒๑๘_0014 20190218_๑๙๐๒๑๘_0020

DSC00082 DSC00092 DSC00098 DSC00100 DSC00103 DSC00108 DSC00117 DSC00119 DSC00125 DSC00130

0
Page 1 of 21 12345...»