โครงการแข่งขันกีฬา “ต้านยาเสพติด” อบต.นาชุมเห็ดคัพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22

Posted by:

นางสุทธิลักษณ์ พยัคพันธ์ นายกอบต.นาชุมเห็ด เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “ต้านยาเสพติด” อบต.นาชุมเห็ดคัพ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 22 โดยมีนักกีฬาหมู่แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ สนามกีฬาอบต.นาชุมเห็ด

DSC02298 DSC02306 DSC02316 DSC02322 DSC02268 DSC02277 DSC02281 DSC02288 DSC022913

0

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.ตรัง

Posted by:

จัดกิจกรรมให้บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ        การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้ง ชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการ และการบริการจากหน่วยราชการต่าง ๆ

DSC02199 DSC02201 DSC02205 DSC02206 DSC02219 DSC02235 DSC02242 DSC02245 DSC02246 DSC02247

 

0

โครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิดร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกก่อนทิ้ง

Posted by:

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.นาชุมเห็ด ร่วมกันเก็บขยะข้างทาง ถนนสายต้นธง-ไทรงาม หมู่ที่ 9 ต.นาชุมเห็ด ตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิดร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกก่อนทิ้ง

DSC02003 DSC02010 DSC02015 DSC02020 DSC02024 DSC02036 DSC02045DSC02007

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.นาชุมเห็ด ประจำปีงบประมาณ  2563 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน ม.ค. 2562

ราชื่อเด็กรับทุน010

ราชื่อเด็กรับทุน011

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของอบต.ประจำเดือน มค. 2562

ราชื่อเด็กรับทุน011

ราชื่อเด็กรับทุน010

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด

เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย

เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตัวเอง)

ประกาศขยะ

 

0

โครงการเพิ่มสมรรถะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ วิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

Posted by:

โครงการเพิ่มสมรรถะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและ วิสาหกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒      ประเภทพื้นที่ โรงเรียนพลังงานชุมชน สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง  กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๙ (นครศรีธรรมราช)  ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

DSC01287 DSC01288 DSC01292 DSC01294 DSC01298 DSC01301 DSC01304 DSC01308 DSC01318 DSC01320 DSC01322 DSC01325

0
Page 1 of 22 12345...»