จิตอาสาตำบลนาชุมเห็ด

Posted by:

วันที่ 3 พ.ค.2561 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.นาชุมเห็ดและจิตอาสา ต.นาชุมเห็ด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดควนนิมิตศิลา หมู่ที่ 2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

DSC01467 DSC01395 02 DSC01425

DSC01392 DSC01394

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรืองการเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดเสากลมเรียว สูง 9 เมตร หมู่ที่ 3 , 6 , 9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ม.3,6,9

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมริมถนน สายลำบอน – ลำขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ก่อสร้างกำแพงหมู่ 8

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำพิกุล ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ก่อสร้างถนนคสล.ลำพิกุล ม.4_merged

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหัวช้าง ซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

คสล.สายทุ่งหัวช้าง ม.8

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทอนพลา-นาขุนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

คสล.ทอนพลา-นาขุนเมือง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลำบอน – ควนหิน หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ถนนสายลำบอน-ควนหิน

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่องการเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกบ – พรุชิง หมู่ที่ 9 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินงานจัดจ้างขยายไหล่ทาง-ม.9_merged

0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิ่ง FUN RUN สู่น้ำตกสายรุ้ง ครั้งที่ 6 พิชิตเขาพับผ้า สู่น้ำตกสายรุ้ง ประจำปี 2561

Posted by:

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วิ่ง FUN RUN สู่น้ำตกสายรุ้ง ครั้งที่ 6 พิชิตเขาพับผ้า สู่น้ำตกสายรุ้ง ประจำปี 2561

ฟันรันปี61_๑๘๐๓๒๖_0053 05 04 01 ฟันรันปี61_๑๘๐๓๒๖_006706 05

0
Page 1 of 7 12345...»