ลงพื้นที่ประเมิน“บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม”ตามกิจกรรมโครงการ“นาชุมเห็ด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

Posted by:

ลงพื้นที่ประเมิน“บ้านรักษ์สิ่งแวดล้อม”ตามกิจกรรมโครงการ“นาชุมเห็ด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0012 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0017 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0040 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0044 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0061 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0084 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0089 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0098 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0129 สำรวจบ้าน 1_๑๘๐๙๑๘_0130

 

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดเสากลมเรียว สูง 9 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

Posted by:

ราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปรง ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

Posted by:

คสล.สายวังปรง ซอย 1

0

รางวัลประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

Posted by:

จังหวัดตรังขอมอบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการ

ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ. 2561

DSC00907 DSCF4871

0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน ประจำปี 2561

(ภายใต้กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดวาตภัย อุทกกภัยน้ำป่าไหลหลากและอัคคีภัย)

DSC08297 DSC08300 DSC08343 DSC08380 DSC08399 DSC08413 DSC08419 DSC08430 DSC08440 DSC08457

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

Posted by:

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

0
Page 1 of 14 12345...»